1ο μάθημα

Παράγραφος 5.1


Σύνολα


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις για την έννοια του συνόλου, δηλαδή τι ονομάζουμε σύνολο στα Μαθηματικά.

Θα μάθεις πώς παριστάνουμε ένα σύνολο και, το κυριότερο, ποια είναι τα σύνολα των αριθμών και πώς τα παριστάνουμε (πολύ σημαντικό!).


Η παράγραφος 5.1 αποτελείται από έξι (6) υποπαραγράφους:

α)  Η έννοια του συνόλου

β)  Παράσταση συνόλου

γ)  Ίσα σύνολα

δ)  Υποσύνολο συνόλου

ε)  Κενό σύνολο

στ)  Πράξεις με σύνολα

Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!