23ο μάθημα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: Βασικά στοιχεία Γεωμετρίας από το Γυμνάσιο, την Α' και την Β' Λυκείου


Παράγραφος 5


Στοιχεία Γεωμετρίας από την Β' Λυκείου


Θα θυμηθείς τα εξής:

α)  το θεώρημα του Θαλή και το αντίστροφό του.

β)  τα θεωρήματα των διχοτόμων σε τρίγωνο.

γ)  τα κριτήρια ομοιότητας τριγώνων.

δ)  βασικές μετρικές σχέσεις στα τρίγωνα.

ε)  επιπλέον τύπους για τα εμβαδά βασικών σχημάτων.

στ)  για τα κανονικά πολύγωνα και βασικά στοιχεία τους.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!