21ο μάθημα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: Βασικά στοιχεία Γεωμετρίας από το Γυμνάσιο, την Α' και την Β' Λυκείου


Παράγραφος 3


Στοιχεία Γεωμετρίας από την Γ' Γυμνασίου


Θα θυμηθείς τα εξής:

α)  τα κριτήρια ισότητας τριγώνων (και ορθογωνίων τριγώνων).

β)  την ιδιότητα που έχουν τα σημεία της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος.

γ)  την ιδιότητα που έχουν τα σημεία της διχοτόμου μιας γωνίας.

δ)  το θεώρημα του Θαλή.

ε)  τον νόμο των ημιτόνων και τον νόμο των συνημιτόνων.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!