20ο μάθημα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: Βασικά στοιχεία Γεωμετρίας από το Γυμνάσιο, την Α' και την Β' Λυκείου


Παράγραφος 2


Στοιχεία Γεωμετρίας από την Β' Γυμνασίου


Θα θυμηθείς τα εξής:

α)  μονάδες μέτρησης επιφάνειας.

β)  τύπους εμβαδού βασικών γεωμετρικών σχημάτων.

γ)  το Πυθαγόρειο Θεώρημα και το αντίστροφό του.

δ)  επίκεντρες και εγγεγραμμένες γωνίες ενός κύκλου.

ε)  τύπους για το μήκος τόξου και το μήκος κύκλου.

στ)  τύπους για το εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού δίσκου (εμβαδόν κύκλου).

ζ)  μονάδες μέτρησης όγκου.

η)  τύπους όγκου βασικών στερεών.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!