19ο μάθημα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: Βασικά στοιχεία Γεωμετρίας από το Γυμνάσιο, την Α' και την Β' Λυκείου


Παράγραφος 1


Στοιχεία Γεωμετρίας από την Α' Γυμνασίου


Θα θυμηθείς τα εξής:

α)  μονάδες μέτρησης μήκους.

β)  απόσταση σημείου από ευθεία, απόσταση δύο παράλληλων ευθειών.

γ)  κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου.

δ)  βασικές ιδιότητες ισοσκελούς και ισόπλευρου τριγώνου.

ε)  παραλληλόγραμμα και τραπέζια: ορισμοί και ιδιότητες.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!