15ο μάθημα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Θέματα Άλγεβρας την Β' Λυκείου


Παράγραφος 5


Λογάριθμοι. Λογαριθμικές εξισώσεις και ανισώσεις.


Η παράγραφος περιλαμβάνει τα σημαντικότερα θέματα του αντίστοιχου κεφαλαίου της Άλγεβρας Β' Λυκείου.

Θα θυμηθείς:

α)  τον ορισμό και τις ιδιότητες του λογάριθμου (δεκαδικού και νεπέριου).

β)  ποια συνάρτηση ονομάζεται λογαριθμική και βασικές πληροφορίες που την αφορούν.

γ)  πώς θα λύσεις λογαριθμική εξίσωση.

δ)  πώς θα λύσεις λογαριθμική ανίσωση.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!