14ο μάθημα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Θέματα Άλγεβρας την Β' Λυκείου


Παράγραφος 4


Εκθετική συνάρτηση. Εκθετικές εξισώσεις και ανισώσεις.


Η παράγραφος περιλαμβάνει τα σημαντικότερα θέματα του αντίστοιχου κεφαλαίου της Άλγεβρας Β' Λυκείου.

Θα θυμηθείς:

α)  ποια συνάρτηση ονομάζεται εκθετική και ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες που την αφορούν.

β)  πώς θα λύσεις εκθετική εξίσωση.

γ)  πώς θα λύσεις εκθετική ανίσωση.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!