13ο μάθημα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Θέματα Άλγεβρας την Β' Λυκείου


Παράγραφος 3


Πολυώνυμα. Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις.


Η παράγραφος περιλαμβάνει τα σημαντικότερα θέματα του αντίστοιχου κεφαλαίου της Άλγεβρας Β' Λυκείου.

Θα θυμηθείς:

α)  βασικές έννοιες στα πολυώνυμα και πώς θα διαιρέσεις δύο πολυώνυμα.

β)  τι μπορείς να κάνεις με το σχήμα του Horner.

γ)  πώς θα λύσεις πολυωνυμική εξίσωση βαθμού μεγαλύτερου ή ίσου του 3.

δ)  πώς θα λύσεις παραγοντοποιημένη πολυωνυμική ανίσωση.

ε)  πώς θα λύσεις ρητή ανίσωση (ανίσωση με πηλίκα πολυωνύμων).

στ)  πώς θα λύσεις πολυωνυμική ανίσωση με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 3.

ζ)  πώς θα λύσεις εξίσωση με τετραγωνικές ρίζες.

η)  πώς θα λύσεις ανίσωση με τετραγωνικές ρίζες.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!