12ο μάθημα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Θέματα Άλγεβρας την Β' Λυκείου


Παράγραφος 2


Τριγωνομετρία


Η παράγραφος περιλαμβάνει τα σημαντικότερα θέματα του αντίστοιχου κεφαλαίου της Άλγεβρας Β' Λυκείου.

Θα θυμηθείς:

α)  τους βασικούς τύπους της Τριγωνομετρίας.

β)  πώς θα αξιοποιήσεις τον τριγωνομετρικό κύκλο.

γ)  τον πίνακα των βασικών γωνιών 0, 30, 45, 60 και 90 μοιρών.

δ)  πώς θα υπολογίσεις τριγωνομετρικό αριθμό γωνίας άνω των 360 μοιρών.

ε)  πώς θα υπολογίσεις τριγωνομετρικό αριθμό γωνίας άνω των 90 μοιρών και μικρότερης των 360 (αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο).

στ)  πώς θα λύσεις τριγωνομετρική εξίσωση.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!