11ο μάθημα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Θέματα Άλγεβρας την Β' Λυκείου


Παράγραφος 1


Συστήματα


Η παράγραφος περιλαμβάνει τα σημαντικότερα θέματα του αντίστοιχου κεφαλαίου της Άλγεβρας Β' Λυκείου.

Θα θυμηθείς:

α)  πώς θα λύσεις γραμμικό σύστημα (και με την μέθοδο των οριζουσών).

β)  πώς θα λύσεις μη γραμμικό σύστημα.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!