8ο μάθημα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θέματα Άλγεβρας από το Γυμνάσιο και την Α' Λυκείου


Παράγραφος 8


Ανισώσεις 1ου - 2ου βαθμού. Ανισώσεις με απόλυτες τιμές


Θα θυμηθείς:

α)  πώς θα λύσεις ανίσωση 1ου και 2ου βαθμού.

β)  πώς θα βρεις το πρόσημο ενός τριωνύμου.

γ)  πώς θα λύσεις ανίσωση με απόλυτες τιμές.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!