7ο μάθημα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θέματα Άλγεβρας από το Γυμνάσιο και την Α' Λυκείου


Παράγραφος 7


Εξισώσεις 1ου - 2ου βαθμού. Εξισώσεις με απόλυτες τιμές


Θα θυμηθείς:

α)  πώς θα λύσεις εξίσωση 1ου και 2ου βαθμού.

β)  πώς θα λύσεις εξίσωση της μορφής x^ν = α (μορφή «δύναμη = αριθμός»)

γ)  πώς θα λύσεις εξίσωση με απόλυτες τιμές.

δ)  πώς θα λύσεις διτετράγωνη εξίσωση.

ε)  πώς θα λύσεις ρητή εξίσωση (εξίσωση με πηλίκα πολυωνύμων).

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!