6ο μάθημα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θέματα Άλγεβρας από το Γυμνάσιο και την Α' Λυκείου


Παράγραφος 6


Πράξεις με αλγεβρικές παραστάσεις


Θα θυμηθείς:

α)  βασικούς ορισμούς για τα μονώνυμα και τα πολυώνυμα.

β)  πώς κάνεις πράξεις με πολυώνυμα.

γ)  πώς παραγοντοποιείς μια αλγεβρική παράσταση.

δ)  πώς κάνεις πράξεις με ρητές αλγεβρικές παραστάσεις (κλάσματα τα οποία έχουν στον αριθμητή ή/και στον παρονομαστή, αλγεβρικές παραστάσεις).

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!