4ο μάθημα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θέματα Άλγεβρας από το Γυμνάσιο και την Α' Λυκείου


Παράγραφος 4


Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού


Θα θυμηθείς:

α)  τις ιδιότητες της απόλυτης τιμής.

β)  πώς θα απλοποιήσεις μια παράσταση με απόλυτες τιμές.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!