3ο μάθημα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θέματα Άλγεβρας από το Γυμνάσιο και την Α' Λυκείου


Παρα΄γραφος 3


Διάταξη πραγματικών αριθμών


Θα θυμηθείς:

α)  τις ιδιότητες της διάταξης (δηλαδή τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται να κάνεις σε μία ανισότητα ή μεταξύ ανισοτήτων).

β)  τα διαστήματα των πραγματικών αριθμών.

γ)  πώς θα ελέγξεις αν ένας αριθμός είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος από έναν άλλο αριθμό.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!