10ο μάθημα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θέματα Άλγεβρας από το Γυμνάσιο και την Α' Λυκείου


Παράγραφος 10


Βασικά στοιχεία συναρτήσεων


Θα θυμηθείς:

α)  πώς θα βρεις το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης.

β)  ποιες είναι οι συναρτήσεις διπλού τύπου (δίκλαδες συναρτήσεις).

γ)  βασικά στοιχεία για τις συντεταγμένες σημείων και τις συμμετρίες σημείων ως προς τους άξονες και την αρχή των αξόνων.

δ)  βασικές αποστάσεις σημείων (δύο σημείων μεταξύ τους, απόσταση σημείου από τους άξονες και την αρχή των αξόνων).

ε)  πώς θα βρεις τα κοινά σημεία της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης με τον άξονα x'x και τον y'y, πώς θα βρεις πότε είναι πάνω/κάτω από τον x'x.

στ)  πώς θα βρεις τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων δύο συναρτήσεων, πώς θα βρεις πότε η μία είναι πάνω/κάτω από την άλλη.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!