1ο μάθημα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θέματα Άλγεβρας από το Γυμνάσιο και την Α' Λυκείου


Παρα΄γραφος 1


Πράξεις και ιδιότητες των πραγματικών αριθμών


Θα θυμηθείς:

α)  ποια είναι τα σύνολα των αριθμών.

β)  τις πράξεις και τις ιδιότητές τους.

γ)  πώς κάνεις πράξεις με κλάσματα.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!