9ο μάθημα

Ενότητα 9


Γραμμικά συστήματα 2x2


Εδώ θα θυμηθείς:

α)  ποιας μορφής εξίσωση ονομάζεται γραμμική και ποιας μορφής σύστημα εξισώσεων ονομάζεται γραμμικό.

β)  πώς θα λύσεις ένα γραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους (σύστημα 2x2, όπως το λέμε για συντομία) με την μέθοδο της αντικατάστασης και την μέθοδο των αντίθετων συντελεστών.

Διδακτικό υλικό

1

Θεωρία και μεθοδολογία

Θυμήσου ό,τι είναι απαραίτητο από την θεωρία και δες πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

2

Λυμένες ασκήσεις

Αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν περισσότερο να θυμηθει΄ς χαρακτηριστικά θέματα.

1ο τεύχος ~ Θεωρία και μεθοδολογία

Θυμήσου ό,τι είναι απαραίτητο από την θεωρία και δες πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

2ο τεύχος ~ Λυμένες ασκήσεις

Αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν περισσότερο να θυμηθει΄ς χαρακτηριστικά θέματα.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!