6ο μάθημα

Ενότητα 6


Πράξεις με τετραγωνικές ρίζες


Εδώ θα θυμηθείς:

α)  τον ορισμό και τις ιδιότητες της τετραγωνικής ρίζας.

β)  πώς κάνεις πράξεις με τετραγωνικές ρίζες.

γ)  τι πρέπει να κάνεις, όταν στον παρονομαστή ενός κλάσματος υπάρχει τετραγωνική ρίζα.

δ)  τι πρέπει (ή μπορείς) να κάνεις, όταν το υπόρριζο δεν είναι τέλειο τετράγωνο.

Διδακτικό υλικό

1

Θεωρία και μεθοδολογία

Θυμήσου ό,τι είναι απαραίτητο από την θεωρία και δες πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

2

Λυμένες ασκήσεις

Αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν περισσότερο να θυμηθει΄ς χαρακτηριστικά θέματα.

1ο τεύχος ~ Θεωρία και μεθοδολογία

Θυμήσου ό,τι είναι απαραίτητο από την θεωρία και δες πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

2ο τεύχος ~ Λυμένες ασκήσεις

Αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν περισσότερο να θυμηθει΄ς χαρακτηριστικά θέματα.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!