5ο μάθημα

Ενότητα 5


Πράξεις με ρητές αλγεβρικές παραστάσεις


Εδώ θα θυμηθείς:

α)  ότι ρητή ονομάζεται μια αλγεβρική παράσταση, η οποία είναι κλάσμα και οι όροι του είναι πολυώνυμα.

β)  πώς θα βρεις το Ε.Κ.Π. δύο ή περισσότερων αλγεβρικών παραστάσεων.

γ)  πώς θα προσθέσεις/αφαιρέσεις δύο (ή περισσότερες) ρητές παραστάσεις.

δ)  πώς θα πολλαπλασιάσεις/διαιρέσεις δύο (ή περισσότερες) ρητές παραστάσεις.

Διδακτικό υλικό

1

Θεωρία και μεθοδολογία

Θυμήσου ό,τι είναι απαραίτητο από την θεωρία και δες πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

2

Λυμένες ασκήσεις

Αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν περισσότερο να θυμηθει΄ς χαρακτηριστικά θέματα.

1ο τεύχος ~ Θεωρία και μεθοδολογία

Θυμήσου ό,τι είναι απαραίτητο από την θεωρία και δες πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

2ο τεύχος ~ Λυμένες ασκήσεις

Αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν περισσότερο να θυμηθει΄ς χαρακτηριστικά θέματα.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!