4ο μάθημα

Ενότητα 4


Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων


Εδώ θα θυμηθείς:

α)  πώς θα παραγοντοποιήσεις μια αλγεβρική παράσταση με την μέθοδο του κοινού παράγοντα.

β)  πώς θα παραγοντοποιήσεις μια αλγεβρική παράσταση με την μέθοδο της ομαδοποίησης.

γ)  πώς θα παραγοντοποιήσεις μια αλγεβρική παράσταση με χρήση των βασικών ταυτοτήτων της Άλγεβρας.

δ)  πώς θα παραγοντοποιήσεις ένα τριώνυμο.

Διδακτικό υλικό

1

Θεωρία και μεθοδολογία

Θυμήσου ό,τι είναι απαραίτητο από την θεωρία και δες πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

2

Λυμένες ασκήσεις

Αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν περισσότερο να θυμηθει΄ς χαρακτηριστικά θέματα.

1ο τεύχος ~ Θεωρία και μεθοδολογία

Θυμήσου ό,τι είναι απαραίτητο από την θεωρία και δες πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

2ο τεύχος ~ Λυμένες ασκήσεις

Αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν περισσότερο να θυμηθει΄ς χαρακτηριστικά θέματα.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!