2ο μάθημα

Ενότητα 2


Δυνάμεις αριθμών. Διάταξη αριθμών.


Εδώ θα θυμηθείς:

α)  τον ορισμό της δύναμης και τις ιδιότητες των δυνάμεων.

β)  τις βασικές ταυτότητες της Άλγεβρας.

γ)  τις ιδιότητες της διάταξης, δηλαδή τι επιτρέπεται/δεν επιτρέπεται να κάνεις σε μια ανισότητα ή μεταξύ δύο ανισοτήτων.

δ)  πώς θα εξετάσεις αν ένας αριθμός είναι θετικός ή αρνητικός.

ε)  πώς θα εξετάσεις αν ένας αριθμός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από έναν άλλον αριθμό.

Διδακτικό υλικό

1

Θεωρία και μεθοδολογία

Θυμήσου ό,τι είναι απαραίτητο από την θεωρία και δες πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

2

Λυμένες ασκήσεις

Αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν περισσότερο να θυμηθει΄ς χαρακτηριστικά θέματα.

1ο τεύχος ~ Θεωρία και μεθοδολογία

Θυμήσου ό,τι είναι απαραίτητο από την θεωρία και δες πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

2ο τεύχος ~ Λυμένες ασκήσεις

Αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν περισσότερο να θυμηθει΄ς χαρακτηριστικά θέματα.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!