1ο μάθημα

Ενότητα 1


Πράξεις μεταξύ αριθμών


Εδώ θα θυμηθείς:

α)  ποια είναι τα σύνολα των αριθμών.

β)  τις τέσσερις γνωστές πράξεις, τις ιδιότητές τους και τους κανόνες των προσήμων.

γ)  πώς θα βρεις το Ε.Κ.Π. δύο ή περισσότερων αριθμών και πώς θα κάνεις τις τέσσερις γνωστές πράξεις, με κλάσματα.

Διδακτικό υλικό

1

Θεωρία και μεθοδολογία

Θυμήσου ό,τι είναι απαραίτητο από την θεωρία και δες πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

2

Λυμένες ασκήσεις

Αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν περισσότερο να θυμηθει΄ς χαρακτηριστικά θέματα.

1ο τεύχος ~ Θεωρία και μεθοδολογία

Θυμήσου ό,τι είναι απαραίτητο από την θεωρία και δες πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

2ο τεύχος ~ Λυμένες ασκήσεις

Αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν περισσότερο να θυμηθει΄ς χαρακτηριστικά θέματα.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!