1ο μάθημα

Παράγραφος 1


Εξίσωση ευθείας


Η παράγραφος αυτή είναι η σημαντικότερη του κεφαλαίου, διότι:

α)  θα μάθεις όλα τα βασικά στοιχεία που αφορούν τις ευθείες και θα τα εφαρμόζεις στο υπόλοιπο κεφάλαιο.

β)  θα δεις μια πλούσια ποικιλία ασκήσεων, πολλά στοιχεία εκ των οποίων θα εφαρμόζεις και στο υπόλοιπο κεφάλαιο.

γ)  πολλά από όσα θα μάθεις εδώ θα τα εφαρμόσεις και στο κεφάλαιο 3 (κωνικές τομές).

Όσα θα διαβάσεις εδώ αφορούν θέματα που αναπτύσσονται στην παράγραφο 2.1 του σχολικού βιβλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Στην παράγραφο αυτή έχω μεταφέρει και μερικά βασικά στοιχεία θεωρίας, τα οποία στο σχολικό βιβλίο αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.

Αυτό έγινε ώστε να έχεις εδώ, στην πρώτη και βασική παράγραφο του κεφαλαίου, όλα τα στοιχεία θεωρίας που είναι απαραίτητα. Ότι αυτά στο σχολικό βιβλίο βρίσκονται στην παράγραφο 2.2 δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κατανόηση των θεμάτων (απεναντίας, η τοποθέτησή τους σε αυτήν την παράγραφο ενισχύει την κατανόηση).

Στις παρακάτω καρτέλες θα δεις αναλυτικά τι θα μάθεις.

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

  • Λυμένες ασκήσεις

Τι θα μάθεις στην θεωρία

Θα μάθεις:

α)  πώς ορίζεται η γωνία μιας ευθείας με τον άξονα x'x.

β)  πώς ορίζεται ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας.

γ)  για την συνθήκη παραλληλίας και την συνθήκη καθετότητας δύο ευθειών.

δ)  τι ονομάζουμε εξίσωση ευθείας, πώς θα βρεις την εξίσωση μιας ευθείες (αναπτύσσεται αναλυτικότατ στην μεθοδολογία) και ποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις υπάρχουν.

ε)  συγκεντρωτικά, πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν από την εξίσωση μιας ευθείας, όταν αυτή είναι γνωστή.

Για να έχεις το μέγιστο όφελος από όσα θα μάθεις στην παράγραφο 1, ταξινόμησα το διδακτικό υλικό που ετοίμασα για 'σένα σε τρία (3) μέρη. Έτσι πρέπει να χωρίσεις και εσύ την μελέτη σου.

1ο μέρος ~ Σημειώσεις που πρέπει να κάνεις στο σχολικό βιβλίο.

2ο μέρος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία.

3ο μέρος ~ Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις (όχι από την Τράπεζα Θεμάτων προς το παρόν).

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

1ο μέρος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις.

2ο μέρος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με συνοδευτικά παραδείγματα.

3ο μέρος ~ Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!