1ο μάθημα

Παράγραφος 1


Η έννοια του διανύσματος


Στην παράγραφο αυτή θα βρεις μόνο θεωρία, στην οποία θα μάθεις τις βασικές έννοιες και ορισμούς στα διανύσματα:

Τι είναι το διάνυσμα στην Γεωμετρία, πώς συμβολίζουμε ένα διάνυσμα, πότε δύο διανύσματα είναι παράλληλα, ομόρροπα, αντίρροπα... και άλλα πολλά.

Όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία θεωρίας θα δημιουργήσουν την βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί όλο το υπόλοιπο κεφάλαιο και, πολύ περισσότερο, η «καρδιά» του κεφαλαίου, που είναι η παράγραφος 4  (Συντεταγμένες στο επίπεδο, 4ο μάθημα).

Στην θεωρία θα διαβάσεις ό,τι αναφέρεται στην παράγραφο 1.1 του σχολικού βιβλίου, με πολύ καλύτερη ταξινόμηση και αναλυτικότερες επεξηγήσεις όμως. Επειδή στην παράγραφο αυτή θα έχεις την πρώτη επαφή με την νέα αυτή έννοια του διανύσματος, προσπάθησα να είμαι αρκετά αναλυτικός και επεξηγηματικός, ώστε να καταλάβεις καλά τις βασικές αυτές έννοιες και να μην μεταφέρεις παρανοήσεις και λάθη στις επόμενες παραγράφους του κεφαλαίου. Γι' αυτό, μελέτησε προσεκτικά το τεύχος θεωρίας που θα δεις παρακάτω!


Για να έχεις το μέγιστο όφελος από όσα θα μάθεις στην παράγραφο 1, ταξινόμησα το διδακτικό υλικό που ετοίμασα για 'σένα σε δύο (2) μέρη. Έτσι πρέπει να χωρίσεις και εσύ την μελέτη σου.

1ο μέρος ~ Σημειώσεις που πρέπει να κάνεις στο σχολικό βιβλίο.

2ο μέρος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία.

Ασκήσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 θα βρεις στην παράγραφο 3 (3ο μάθημα), μαζί με τα θέματα των παραγράφων 2 και 3.

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

1ο μέρος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις.

2ο μέρος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με συνοδευτικά παραδείγματα.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!