Παράγραφος 3.2

Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες

Θεωρία - μεθοδολογία

Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις τους βασικούς τύπους της Τριγωνομετρίας, οι οποίοι αποτελούν ένα ακόμη από τα βασικά της εργαλεία (μαζί με τον τριγωνομετρικό κύκλο και τον πίνακα με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών 0, 30, 45, 60 και 90 μοιρών).

Στην αναλυτική μεθοδολογία για τις ασκήσεις θα δεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις οποίες χρειάζονται οι τύποι αυτοί και πώς θα τους χρησιμοποιήσεις.

Θέλεις να διαβάσεις το τεύχος θεωρίας - μεθοδολογίας;

[real3dflipbook id='320']

Στο σχολικό βιβλίο, κάνε πολύ χρήσιμες σημειώσεις στην παράγραφο 3.2.

[real3dflipbook id='321']

Λυμένες ασκήσεις

Ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες:

  • Κατηγορία 1

  • Κατηγορία 2

  • Κατηγορία 3

Αποδεικτικές ασκήσεις στις βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες

50 ασκήσεις στις οποίες θα δεις πώς θα αποδείξεις μια ισότητα στην οποία περιλαμβάνονται τριγωνομετρικοί αριθμοί μιας γωνίας. Η πολύ χαρακτηριστική τους εκφώνηση είναι «Να αποδείξετε ότι ισχύει ...».

[real3dflipbook id='322']

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!