Παράγραφος 3.1

Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας

Θεωρία - μεθοδολογία

Στο τεύχος θεωρίας - μεθοδολογίας θα βρεις τα εξής:

1.  Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας.

Θα ξαναδείς πώς ορίζονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτομένη και συνεφαπτομένη μιας οξείας γωνίας, σε ορθογώνιο τρίγωνο (γίνονται υπενθυμίσεις από την Β' Γυμνασίου).

2.  Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας από 0 έως και 360 μοίρες.

Θα μάθεις πώς ορίζονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί μιας γωνίας σε ένα σύστημα συντεταγμένων, για οποιαδήποτε γωνία από 0 έως και 360 μοίρες.

3.  Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας μεγαλύτερης των 360 μοιρών ή αρνητικής γωνίας.

Ναι, υπάρχουν και γωνίες άνω των 360 μοιρών και αρνητικές γωνίες. Θα μάθεις πώς αυτές ορίζονται και πώς θα υπολογίσεις τον τριγωνομετρικό αριθμό γωνίας μεγαλύτερης των 360 μοιρών.

4.  Ο τριγωνομετρικός κύκλος.

Είναι ένα από τα πλέον βασικά εργαλεία της Τριγωνομετρίας. Θα μάθεις πώς ορίζεται και πώς θα τον αξιοποιήσεις στις ασκήσεις.

5.  Το ακτίνιο ως μονάδα μέτρησης γωνιών.

Η μοίρα δεν είναι η μοναδική μονάδα μέτρησης γωνιών. Μάλιστα, δεν είναι καν η κύρια. Θα μάθεις πώς ορίζεται το ακτίνιο ως μονάδα μέτρησης γωνιών και ποια είναι η σχέση του με τις μοίρες.

Επίσης, θα δεις έναν πολύ σημαντικό πίνακα της Τριγωνομετρίας: τον πίνακα ο οποίος δίνει τις τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών των γωνιών 0, 30, 45, 60 και 90 μοιρών.

Θέλεις να διαβάσεις το τεύχος θεωρίας - μεθοδολογίας;

[real3dflipbook id='318']

Στο σχολικό βιβλίο, κάνε πολύ χρήσιμες σημειώσεις στην παράγραφο 3.1.

[real3dflipbook id='319']

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!