Παράγραφος 3.3

Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο

Θεωρία - μεθοδολογία

Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις πώς θα υπολογίσεις τριγωνομετρικό αριθμό γωνίας άνω των 90 μοιρών, άνω των 360 μοιρών και αρνητικών γωνιών.

Ειδικότερα, θα δεις τρεις χαρακτηριστικές γωνίες του 2ου, 3ου και 4ου τεταρτημορίου του τριγωνομετρικού κύκλου:

α)  τις γωνίες 120, 135 και 150 μοιρών του 2ου τεταρτημορίου.

β)  τις γωνίες 210, 225 και 240 μοιρών του 3ου τεταρτημορίου.

γ)  τις γωνίες 300, 315 και 330 μοιρών του 4ου τεταρτημορίου.

Ακόμη, θα δεις ποια είναι η γενική μορφή μιας γωνίας η οποία καταλήγει στο 2ο, στο 3ο ή στο 4ο τεταρτημόριο του τριγωνομετρικού κύκλου (π.χ. όταν δεις γωνία της μορφής π + x ή π - x κ.τ.ό) και θα μάθεις πώς θα υπολογίσεις κάποιον τριγωνομετρικό αριθμό της κατά περίπτωση.

Θέλεις να διαβάσεις το τεύχος θεωρίας - μεθοδολογίας;

[real3dflipbook id='325']

Στο σχολικό βιβλίο, κάνε πολύ χρήσιμες σημειώσεις στην παράγραφο 3.3.

[real3dflipbook id='326']

Λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις της παραγράφου συνιστούν μία ξεχωριστή και εύκολα αναγνωρίσιμη κατηγορία:

Κατηγορία 4

Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο

25 ασκήσεις στις οποίες θα δεις πώς θα υπολογίσεις τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών άνω των 90 μοιρών. Επίσης, πώς θα υπολογίσεις τριγωνομετρικό αριθμό γωνίας, όταν αυτή εκφράζεται στην γενική μορφή γωνίας του 2ου, 3ου ή 4ου τεταρτημορίου.

[real3dflipbook id='327']

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!