1ο μάθημα

Παράγραφος 6.1


Η έννοια της συνάρτησης


Η έννοια της συνάρτησης είναι από τις πιο βασικές και σημαντικές έννοιες στα Μαθηματικά! Εδώ θα μάθεις τα πρώτα βασικά στοιχεία που αφορούν τις συναρτήσεις.

Η θεωρία και η μεθοδολογία για τις ασκήσεις είναι συνυφασμένες.

α)  Θα μάθεις τι ονομάζουμε συνάρτηση και τις πρώτες βασικές έννοιες που την αφορούν.

β)  Θα μάθεις πώς να βρίσκεις το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης, όταν είναι γνωστός ο τύπος της.

γ)  Θα μάθεις για τις συναρτήσεις οι οποίες ορίζονται με κλάδους, συναρτήσεις δηλαδή οι οποίες δεν έχουν έναν τύπο. Οι πιο συνηθισμένες είναι οι δίκλαδες συναρτήσεις, τις οποίες ονομάζουμε και συναρτήσεις διπλού τύπου.


Για να έχεις το μέγιστο όφελος από όσα θα μάθεις στην παράγραφο 6.1, ταξινόμησα το διδακτικό υλικό που ετοίμασα για 'σένα σε τέσσερα (4) τεύχη. Έτσι πρέπει να χωρίσεις και εσύ την μελέτη σου.

1ο τεύχος ~ Σημειώσεις που πρέπει να κάνεις στο σχολικό βιβλίο.

2ο τεύχος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία.

3ο τεύχος ~ Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.

4ο τεύχος ~ Περισσότερες λυμένες ασκήσεις (όχι από την Τράπεζα Θεμάτων προς το παρόν).

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3

Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Μελέτησε προσεκτικά τις λύσεις των ασκήσεων!

Είναι αναλυτικές και συνοδεύονται από σχόλια ή υπενθυμίσεις (όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο).

4

Περισσότερες λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

1ο τεύχος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2ο τεύχος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με συνοδευτικά παραδείγματα.

3ο τεύχος ~ Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Μελέτησε προσεκτικά τις λύσεις των ασκήσεων!

Είναι αναλυτικές και συνοδεύονται από σχόλια ή υπενθυμίσεις (όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο).

4ο τεύχος ~ Περισσότερες λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!