1ο μάθημα

Παράγραφος 5.1


Ακολουθίες


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις τι ονομάζουμε ακολουθία πραγματικών αριθμών και ποια βασικά θέματα υπάρχουν στις σχετικές ασκήσεις.

Η έννοια της ακολουθίας θα αποτελέσει την βάση για τις επόμενες δύο παραγράφους του κεφαλαίου.


Για να έχεις το μέγιστο όφελος από όσα θα μάθεις στην παράγραφο 5.1, ταξινόμησα το διδακτικό υλικό που ετοίμασα για 'σένα σε τρία (3) τεύχη. Έτσι πρέπει να χωρίσεις και εσύ την μελέτη σου.

1ο τεύχος ~ Σημειώσεις που πρέπει να κάνεις στο σχολικό βιβλίο.

2ο τεύχος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία.

3ο τεύχος ~ Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3

Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Μελέτησε προσεκτικά τις λύσεις των ασκήσεων!

Είναι αναλυτικές και συνοδεύονται από σχόλια ή υπενθυμίσεις (όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο).

1ο τεύχος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2ο τεύχος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με συνοδευτικά παραδείγματα.

3ο τεύχος ~ Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Μελέτησε προσεκτικά τις λύσεις των ασκήσεων!

Είναι αναλυτικές και συνοδεύονται από σχόλια ή υπενθυμίσεις (όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο).

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!