2ο μάθημα

Παράγραφος 2.1


Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους


Η παράγραφος αυτή δεν περιλαμβάνει κάτι νέο σε σχέση με θέματα που είδες στο Γυμνάσιο.

Στην θεωρία του σχολικού βιβλίου γίνεται μία συνοπτική αναφορά-υπενθύμιση βασικών θεμάτων Άλγεβρας που είδες στην Β' και Γ' (κυρίως) Γυμνασίου.

Στις ασκήσεις επίσης δεν θα δεις κάτι νέο, αφού αντιμετωπίζονται άνετα με ό,τι έχεις διδαχθεί στο Γυμνάσιο.


Για να έχεις το μέγιστο όφελος από όσα θα μάθεις στην παράγραφο 2.1, ταξινόμησα το διδακτικό υλικό που ετοίμασα για 'σένα σε τέσσερα (4) τεύχη. Έτσι πρέπει να χωρίσεις και εσύ την μελέτη σου.

1ο τεύχος ~ Σημειώσεις που πρέπει να κάνεις στο σχολικό βιβλίο.

2ο τεύχος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία.

3ο τεύχος ~ Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.

4ο τεύχος ~ Περισσότερες λυμένες ασκήσεις (όχι από την Τράπεζα Θεμάτων προς το παρόν).

Σημείωση

Επειδή η παράγραφος 2.1 έχει επαναληπτικό χαρακτήρα και δεν αναφέρει στοιχεία θεωρίας τα οποία δεν έχεις ήδη διδαχθεί στο Γυμνάσιο, στο τεύχος της θεωρίας (τεύχος 2 ) έδωσα βαρύτητα στην ανάλυση των αποδεικτικών μεθόδων που χρησιμοποιούμε στις ασκήσεις. Τις μεθόδους αυτές είναι που πρέπει να καταλάβεις, διότι θα τις χρησιμοποιείς πολύ συχνά κατά την επίλυση αποδεικτικών ασκήσεων.

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3

Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Μελέτησε προσεκτικά τις λύσεις των ασκήσεων!

Είναι αναλυτικές και συνοδεύονται από σχόλια ή υπενθυμίσεις (όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο).

4

Περισσότερες λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

1ο τεύχος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2ο τεύχος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με συνοδευτικά παραδείγματα.

Επειδή η παράγραφος 2.1 έχει επαναληπτικό χαρακτήρα και δεν αναφέρει στοιχεία θεωρίας τα οποία δεν έχεις ήδη διδαχθεί στο Γυμνάσιο, έδωσα βαρύτητα στην ανάλυση των αποδεικτικών μεθόδων που χρησιμοποιούμε στις ασκήσεις. Τις μεθόδους αυτές είναι που πρέπει να καταλάβεις, διότι θα τις χρησιμοποιείς πολύ συχνά κατά την επίλυση αποδεικτικών ασκήσεων.

3ο τεύχος ~ Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Μελέτησε προσεκτικά τις λύσεις των ασκήσεων!

Είναι αναλυτικές και συνοδεύονται από σχόλια ή υπενθυμίσεις (όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο).

4ο τεύχος ~ Περισσότερες λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!