Επί πληρωμή

Πρόοδος 0% - Δεν ξεκίνησες ακόμη

2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αρχική σελίδα του κεφαλαίου 

Τα συστήματα είναι «ξαδέρφια» των εξισώσεων και το ίδιο σημαντικά με τις εξισώσεις.

Όπως μια εξίσωση απαντάει στο ερώτημα «Για ποιες τιμές του αγνώστου ισχύει η ισότητα;», τα συστήματα απαντούν στην ερώτηση «Για ποιες τιμές των αγνώστων ισχύουν ταυτόχρονα όλες οι ισότητες;».

Για να το θέσω απλοϊκά, όταν πρέπει να βρεις την τιμή ενός αγνώστου, τότε χρειάζεσαι μία εξίσωση με τον άγνωστο αυτόν. Όταν πρέπει να βρεις τις τιμές δύο αγνώστων, τότε χρειάζεσαι δύο εξισώσεις με τους αγνώστους αυτούς, δηλαδή ένα σύστημα.

Τι θα μάθεις σε αυτό το κεφάλαιο

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

Μέσω της αναλυτικότατης θεωρίας, θα μάθεις:

1.  ποια συστήματα ονομάζονται γραμμικά και ποια μη γραμμικά.

2.  ποιες μέθοδοι υπάρχουν για να λύσεις γραμμικό ή μη γραμμικό σύστημα.

3.  σημαντικές παρατηρήσεις οι οποίες αφορούν γενικώς τα συστήματα. Να τις προσέξεις πολύ!

Ποια είναι η δομή του κεφαλαίου

Το κεφάλαιο αποτελείται από τις εξής παραγράφους:

Παράγραφος 1.1 ~ Γραμμικά συστήματα

Παράγραφος 1.2 ~ Μη γραμμικά συστήματα

Η σειρά και οι τίτλοι είναι ακριβώς η ίδια με του σχολικού βιβλίου.

Σε κάθε παράγραφο θα βρεις:

  • το τεύχος με την αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία
  • χρήσιμες σημειώσεις που πρέπει να κάνεις στο σχολικό βιβλίο
  • τεύχη με αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Πάτησε στον τίτλο της παραγράφου που θέλεις να μελετήσεις.

[3d-flip-book mode="fullscreen" id="3701"][/3d-flip-book]

Λυμένες ασκήσεις του κεφαλαίου

Υπάρχουν 100 αναλυτικότατα λυμένες ασκήσεις, οι οποίες ταξινομήθηκαν σε 4 κατηγορίες.

Άνοιξε το παρακάτω πλαίσιο για να δεις ποιες είναι, πού θα τις βρεις στο κεφάλαιο, πόσες ασκήσεις περιλαμβάνουν και ποιο είναι το θέμα των ασκήσεων κάθε κατηγορίας.

Κατηγορίες ασκήσεων του κεφαλαίου

Κατηγορία 1 ~ Γραμμικά συστήματα 2x2

Θα τις βρεις στην παράγραφο 1.1.

20 ασκήσεις στις οποίες θα δεις πώς θα λύσεις ένα γραμμικό σύστημα 2x2 με την μέθοδο της αντικατάστασης ή με την μέθοδο των αντίθετων συντελεστών (ουσιαστικά, είναι ασκήσεις επανάληψης Γ' Γυμνασίου).

Κατηγορία 2 ~ Συστήματα και ορίζουσες: λύση και διερεύνηση γραμμικού συστήματος 2x2

Θα τις βρεις στην παράγραφο 1.1.

20 ασκήσεις στις οποίες θα δεις πώς θα λύσεις γραμμικό σύστημα 2x2 με την μέθοδο των οριζουσών (κυρίως παραμετρικό γραμμικό σύστημα 2x2).

Κατηγορία 3 ~ Μη γραμμικά συστήματα

Θα τις βρεις στην παράγραφο 1.2.

25 ασκήσεις στις οποίες θα δεις πώς θα λύσεις ένα μη γραμμικό σύστημα.

Κατηγορία 4 ~ Γενικές ασκήσεις στα συστήματα

Θα τις βρεις στην παράγραφο 1.2.

35 συνδυαστικές ασκήσεις οι οποίες καλύπτουν διάφορα θέματα του κεφαλαίου.

Θέλεις να δεις τα πλήρη και αναλυτικά περιεχόμενα του κεφαλαίου;

[real3dflipbook id='308']

Δημιουργία και επιμέλεια μαθημάτων

Δημήτρης Μοσχόπουλος

Καθηγητής Μαθηματικών - Συγγραφέας

Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!