Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΛΓΕΒΡΑ – Κεφάλαιο 5 – Πρόοδοι

Το κεφάλαιο αυτό διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα.

Εισάγει την έννοια της ακολουθίας, η οποία είναι ένα ιδιαίτερο είδος συνάρτησης, και συνεχίζει με την μελέτη δύο ιδιαίτερων ειδών ακολουθιών: της αριθμητικής προόδου και της γεωμετρικής προόδου.

Τι θα βρεις στο κεφάλαιο

1 - Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Με τις σημειώσεις αυτές θα ξέρεις πού υπάρχουν ορισμοί, ποιες προτάσεις - ιδιότητες της θεωρίας είναι σημαντικές, ποιες είναι οι αποδείξεις προτάσεων - ιδιοτήτων. Επίσης, θα ξέρεις ποιες από τις ασκήσεις του είναι βασικές και πρέπει να μπορείς να λύνεις με άνεση.

2 - Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Επειδή η θεωρία του σχολικού βιβλίου απαιτεί πολλές συμπληρώσεις και εξηγήσεις, στην αναλυτική θεωρία που έχω γράψει θα βρεις όσα χρειάζεσαι καλύτερα οργανωμένα, μαζί με αναλυτική μεθοδολογία για χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

3 - Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου

Οι αναλυτικές λύσεις που θα δεις θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις τις ασκήσεις σε διάφορα από τα θέματα που αναπτύσσονται στην παράγραφο, αλλά και να μάθεις πώς να παρουσιάζεις και εσύ σωστά την λύση.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

Διάλεξε αυτό που χρειάζεσαι.

Πώς να μελετάς σωστά και αποτελεσματικά

1

Διάβαζε με προσοχή ό,τι περιλαμβάνει η θεωρία

2

Διάβαζε με προσοχή την μεθοδολογία των ασκήσεων

3

Μελέτα με προσοχή τις αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Αφού κάνεις τα παραπάνω (και με την σειρά που τα έγραψα, χωρίς να παραλείψεις κάποιο βήμα) και προετοιμαστείς σωστά, μετά πιάσε να λύσεις ασκήσεις!

Αν παραλείψεις κάποιο από τα παραπάνω βήματα ή αλλάξεις την σειρά, τότε τα αποτελέσματα από τις ασκήσεις που θα πιάσεις εσύ να λύσεις μάλλον δεν θα είναι αυτά που θα ήθελες.

Πρώτα να προετοιμάζεσαι σωστά, μετά να πιάνεις να λύσεις ασκήσεις!

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.1

Ακολουθίες

Στην θεωρία θα μάθεις:

1.  τι ονομάζουμε ακολουθία πραγματικών αριθμών.

2.  ποιες είναι οι βασικές έννοιες στην έννοια της ακολουθίας.

3.  πώς ορίζεται αναδρομικά μια ακολουθία.

4.  πώς θα εξετάσεις ένας αριθμός αν είναι όρος μιας ακολουθίας.

5.  πώς θα βρεις τον αναδρομικό τύπο μιας ακολουθίας.

6.  πώς θα βρεις τον ν-οστό όρο μιας ακολουθίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.2

Αριθμητική πρόοδος

Στην θεωρία θα μάθεις:

1.  τι είναι αριθμητική πρόοδος.

2.  πώς θα εξετάσεις αν μια ακολουθία είναι αριθμητική πρόοδος ή όχι.

3.  τον τύπο ο οποίος δίνει τον ν-οστό όρο (γενικό όρο) μιας αριθμητικής προόδου και πώς θα τον χρησιμοποιήσεις στις ασκήσεις.

4.  ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος δύο αριθμών.

5.  πότε τρεις αριθμοί είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

6.  τους τύπους οι οποίοι δίνουν το άθροισμα ν διαδοχικών όρων μιας αριθμητικής προόδου, πότε και πώς αυτοί χρησιμοποιούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.3

Γεωμετρική πρόοδος

Στην θεωρία θα μάθεις:

1.  τι είναι γεωμετρική πρόοδος.

2.  πώς θα εξετάσεις αν μια ακολουθία είναι γεωμετρική πρόοδος ή όχι.

3.  τον τύπο ο οποίος δίνει τον ν-οστό όρο (γενικό όρο) μιας γεωμετρικής προόδου και πώς θα τον χρησιμοποιήσεις στις ασκήσεις.

4.  ποιος είναι ο γεωμετρικός μέσος δύο αριθμών.

5.  πότε τρεις αριθμοί είναι διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου.

6.  τον τύπο ο οποίος δίνει το άθροισμα ν διαδοχικών όρων μιας γεωμετρικής προόδου, πότε και πώς αυτός χρησιμοποιείται.

>
Success message!
Warning message!
Error message!