Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΛΓΕΒΡΑ – Κεφάλαιο 5 – Πρόοδοι

Το κεφάλαιο αυτό διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα.

Εισάγει την έννοια της ακολουθίας, η οποία είναι ένα ιδιαίτερο είδος συνάρτησης, και συνεχίζει με την μελέτη δύο ιδιαίτερων ειδών ακολουθιών: της αριθμητικής προόδου και της γεωμετρικής προόδου.

Τα e-books θεωρίας περιλαμβάνουν ό,τι αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο, το αναλύουν διεξοδικά και το εμπλουτίζουν με παραδείγματα. Συνοδευτική μεθοδολογία για τις ασκήσεις θα σε κατευθύνει στο πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

Τα e-books ασκήσεων περιλαμβάνουν τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου λυμένες αναλυτικά, με υπενθυμίσεις και σημαντικά σχόλια.

Πώς να μελετάς σωστά και αποτελεσματικά

Η σωστή σειρά στην μελέτη, είναι η εξής:

1.  Διάβαζε προσεκτικά ό,τι περιλαμβάνει η θεωρία.

2.  Διάβαζε προσεκτικά την μεθοδολογία των ασκήσεων.

3.  Μελέτα προσεκτικά τις αναλυτικά λυμένες ασκήσεις.

Αφού κάνεις τα παραπάνω (και με την σειρά που τα έγραψα, χωρίς να παραλείψεις κάποιο βήμα) και προετοιμαστείς σωστά, μετά πιάσε να λύσεις ασκήσεις!

Αν παραλείψεις κάποιο από τα παραπάνω βήματα ή αλλάξεις την σειρά, τότε τα αποτελέσματα από τις ασκήσεις που θα πιάσεις εσύ να λύσεις μάλλον δεν θα είναι αυτά που θα ήθελες.

Πρώτα να προετοιμάζεσαι σωστά,

μετά να πιάνεις να λύσεις ασκήσεις!

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.1 ~ Ακολουθίες

  • Θεωρία

  • Ασκήσεις

Στην θεωρία θα μάθεις:

1.  τι ονομάζουμε ακολουθία πραγματικών αριθμών.

2.  ποιες είναι οι βασικές έννοιες στην έννοια της ακολουθίας.

3.  πώς ορίζεται αναδρομικά μια ακολουθία.

4.  πώς θα εξετάσεις ένας αριθμός αν είναι όρος μιας ακολουθίας.

5.  πώς θα βρεις τον αναδρομικό τύπο μιας ακολουθίας.

6.  πώς θα βρεις τον ν-οστό όρο μιας ακολουθίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.2 ~ Αριθμητική πρόοδος

  • Θεωρία

  • Ασκήσεις

Στην θεωρία θα μάθεις:

1.  τι είναι αριθμητική πρόοδος.

2.  πώς θα εξετάσεις αν μια ακολουθία είναι αριθμητική πρόοδος ή όχι.

3.  τον τύπο ο οποίος δίνει τον ν-οστό όρο (γενικό όρο) μιας αριθμητικής προόδου και πώς θα τον χρησιμοποιήσεις στις ασκήσεις.

4.  ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος δύο αριθμών.

5.  πότε τρεις αριθμοί είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

6.  τους τύπους οι οποίοι δίνουν το άθροισμα ν διαδοχικών όρων μιας αριθμητικής προόδου, πότε και πώς αυτοί χρησιμοποιούνται.

Χρειάζεσαι βοήθεια;

Αν δυσκολευτείς σε κάποια άσκηση ή στην θεωρία, μην ξεχνάς ότι είμαι εδώ για να σε βοηθήσω!

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.3 ~ Γεωμετρική πρόοδος

  • Θεωρία

  • Ασκήσεις

Στην θεωρία θα μάθεις:

1.  τι είναι γεωμετρική πρόοδος.

2.  πώς θα εξετάσεις αν μια ακολουθία είναι γεωμετρική πρόοδος ή όχι.

3.  τον τύπο ο οποίος δίνει τον ν-οστό όρο (γενικό όρο) μιας γεωμετρικής προόδου και πώς θα τον χρησιμοποιήσεις στις ασκήσεις.

4.  ποιος είναι ο γεωμετρικός μέσος δύο αριθμών.

5.  πότε τρεις αριθμοί είναι διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου.

6.  τον τύπο ο οποίος δίνει το άθροισμα ν διαδοχικών όρων μιας γεωμετρικής προόδου, πότε και πώς αυτός χρησιμοποιείται.

>
Success message!
Warning message!
Error message!