Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΛΓΕΒΡΑ – Κεφάλαιο 4 – Ανισώσεις

Αυτό είναι τo τρίτο σημαντικό κεφάλαιο της Άλγεβρας στην Α' Λυκείου. Οι ανισώσεις γενικώς, είναι από τα πλέον βασικά και σημαντικά θέματα της Άλγεβρας.

Και εδώ συγκεντρώνονται θέματα που ήδη γνώρισες στο Γυμνάσιο και επεκτείνονται, αλλά θα δεις και νέα.

Τι θα βρεις στο κεφάλαιο

1 - Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Με τις σημειώσεις αυτές θα ξέρεις πού υπάρχουν ορισμοί, ποιες προτάσεις - ιδιότητες της θεωρίας είναι σημαντικές, ποιες είναι οι αποδείξεις προτάσεων - ιδιοτήτων. Επίσης, θα ξέρεις ποιες από τις ασκήσεις του είναι βασικές και πρέπει να μπορείς να λύνεις με άνεση.

2 - Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Επειδή η θεωρία του σχολικού βιβλίου απαιτεί πολλές συμπληρώσεις και εξηγήσεις, στην αναλυτική θεωρία που έχω γράψει θα βρεις όσα χρειάζεσαι καλύτερα οργανωμένα, μαζί με αναλυτική μεθοδολογία για χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

3 - Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου

Οι αναλυτικές λύσεις που θα δεις θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις τις ασκήσεις σε διάφορα από τα θέματα που αναπτύσσονται στην παράγραφο, αλλά και να μάθεις πώς να παρουσιάζεις και εσύ σωστά την λύση.

4 - Επιπλέον λυμένες ασκήσεις

Επειδή οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν για την κατανόηση των θεμάτων της παραγράφου, επέλεξα και έλυσα μερικές χαρακτηριστικές ασκήσεις, οι οποίες θα σου δώσουν μια καλύτερη εικόνα των θεμάτων της παραγράφου.

5 - Λύσεις ασκήσεων από την Τράπεζα Θεμάτων

Αναλυτικότατες λύσεις όλων των θεμάτων που αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη παράγραφο. Η προσεκτική μελέτη τους θα σε βοηθήσει να αποβάλεις το άγχος και τον φόβο.

Πώς να μελετάς σωστά και αποτελεσματικά

1

Διάβαζε με προσοχή ό,τι περιλαμβάνει η θεωρία

2

Διάβαζε με προσοχή την μεθοδολογία των ασκήσεων

3

Μελέτα με προσοχή τις αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Αφού κάνεις τα παραπάνω (και με την σειρά που τα έγραψα, χωρίς να παραλείψεις κάποιο βήμα) και προετοιμαστείς σωστά, μετά πιάσε να λύσεις ασκήσεις!

Αν παραλείψεις κάποιο από τα παραπάνω βήματα ή αλλάξεις την σειρά, τότε τα αποτελέσματα από τις ασκήσεις που θα πιάσεις εσύ να λύσεις μάλλον δεν θα είναι αυτά που θα ήθελες.

Πρώτα να προετοιμάζεσαι σωστά, μετά να πιάνεις να λύσεις ασκήσεις!

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.1

Ανισώσεις 1ου βαθμού

Πολλά από τα θέματα αυτής της παραγράφου είναι ήδη γνωστά από το Γυμνάσιο. Γι' αυτό, σε συμβουλεύω πρώτα να κάνεις μια καλή επανάληψη σε αυτά (θα δεις και πολλές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν περισσότερο να θυμηθείς όλα τα βασικά στοιχεία που χρειάζεσαι). «Η επανάληψη του Γυμνασίου» θα σε βοηθήσει πολύ σε αυτή την επανάληψη και θα βρεις αυτό που χρειάζεσαι στην ενότητα 7.

Στην συνέχεια, θα μάθεις πώς θα λύσεις ανίσωση με απόλυτες τιμές. Πρόκειται για ένα πολύ βασικό είδος ανισώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.2

Ανισώσεις 2ου βαθμού

Οι ανισώσεις 2ου βαθμού είναι ιδιαιτέρως δημοφιλείς. Αυτό τις καθιστά από τις σημαντικότερες στην Άλγεβρα.

Στην θεωρία θα μάθεις:

1.  πώς θα βρεις το πρόσημο ενός τριωνύμου, θέμα το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό στην Άλγεβρα.

2.  πώς θα λύσεις μια ανίσωση 2ου βαθμού.

Ερωτήσεις κατανόησης κεφαλαίου 4

Θα δεις πλήρως απαντημένες και αιτιολογημένες τις ερωτήσεις κατανόησης του σχολικού βιβλίου.

Να προσέξεις πολύ τον τρόπο παρουσίασης της απάντησης/αιτιολόγησης! Έτσι θα μάθεις και εσύ πώς να σκέφτεσαι, πώς και πού να ψάχνεις την απάντηση και πώς να την παρουσιάζεις.

Μην αντιγράψεις απλώς τις απαντήσεις, δεν θα κερδίσεις τίποτα! Προσπάθησε να καταλάβεις το σκεπτικό της πρότασης (μέσα από την παρουσίαση των απαντήσεων).

Λύσεις ασκήσεων από την Τράπεζα Θεμάτων

Οι ασκήσεις προέρχονται από το 2ο θέμα της Τράπεζας.

Η μελέτη των λύσεων πρέπει να έχει τους εξής στόχους:

1.  να κατανοείς τι γίνεται σε κάθε βήμα της λύσης.

2.  να μπορείς να αναγνωρίζεις ποια στοιχεία της θεωρίας εμφανίζονται κατά την πορεία.

3.  να μπορείς να αναγνωρίζεις χαρακτηριστικές μεθοδολογίες, όταν πρόκειται για θέμα το οποίο έχει συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης

>
Success message!
Warning message!
Error message!