Αρχική σελίδα

Επικοινωνία

Βιογραφικό

Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Όριο - συνέχεια συνάρτησης

Όρια Γ Λυκείου
Όρια Γ Λυκείου
Όρια Γ Λυκείου
Πεδίο ορισμού συνάρτησης, γραφική παράσταση
Όρια λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.

Αναλυτικά λυμένες και με πολλά σχόλια, όλες οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.

Σελίδες: 62.

Πάτησε στην εικόνα για μεγέθυνση.

Αναπτύσσονται τα θέματα των παραγράφων 1.1, 1.2 και 1.3 του σχολικού βιβλίου, αλλά γίνονται πάρα πολλές συμπληρώσεις στην θεωρία, που αποτελούν την βάση των θεμάτων των συναρτήσεων.

Σελίδες: 30.   Περιεχόμενα:  Σελ. 1.   Σελ. 2.

Για να δεις τα δύο βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

Όρια Γ Λυκείου
Όρια 0 διά 0

Αναπτύσσεται μόνο το «υπολογιστικό» σκέλος των θεμάτων των παραγράφων 1.4 και 1.5 του σχολικού βιβλίου.

Σελίδες: 19.  Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις τα δύο βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 1α, 1β)

•  Η άσκηση 17 στην κατηγορία 1α είναι εκτός ύλης.

•  Η άσκηση 17 στην κατηγορία 1β είναι εκτός ύλης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.  Η έννοια της συνάρτησης (βασικά στοιχεία).

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.  Πώς υπολογίζουμε όρια: η απροσδιοριστία «μηδέν διά μηδέν».

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.  Πώς υπολογίζουμε όρια: η απροσδιοριστία «αριθμός διά μηδέν».

Όρια αριθμός διά 0

Αναπτύσσεται μόνο το «υπολογιστικό» σκέλος των θεμάτων της παραγράφου 1.6 του σχολικού βιβλίου. Να προσεχθεί ιδιαίτερα το πώς υπολογίζονται όρια αυτής της απροσδιοριστίας, διότι ο τρόπος υπολογισμού τους είναι «ανάδελφος».

Σελίδες: 5.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορία 3)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.  Πώς υπολογίζουμε όρια: όριο συνάρτησης στο άπειρο.

Όρια στο άπειρο

Αναπτύσσεται μόνο το «υπολογιστικό» σκέλος των θεμάτων της παραγράφου 1.7 του σχολικού βιβλίου.

Σελίδες: 8.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 4α, 4β, 4γ, 4δ, 4ε)

Οι 25 ασκήσεις του φυλλαδίου αφορούν σε όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στις παραπάνω εικόνες. Η διάκριση των επιμέρους κατηγοριών γίνεται εντός του φυλλαδίου.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5 ΚΑΙ 6.  Εφαρμογές των ορίων (θεωρητικά θέματα).

Θεωρητικά θέματα ορίων

Ενότητα 5. Αναπτύσσεται μόνο το «θεωρητικό» σκέλος των θεμάτων των παραγράφων 1.4 και 1.5 του σχολικού βιβλίου

(όριο συνάρτησης σε σημείο).

Ενότητα 6. Αναπτύσσεται μόνο το «θεωρητικό» σκέλος των θεμάτων των παραγράφων 1.6 και 1.7 του σχολικού βιβλίου

(μη πεπερασμένο όριο και όριο συνάρτησης στο άπειρο αντίστοιχα).

Σελίδες: 29.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις τα τέσσερα βίντεο θεωρίας των ενοτήτων και βίντεο με λυμένες ασκήσεις, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 5α, 5β, 5γ, 5δ, 6α, 6β)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.  Συνέχεια συνάρτησης.

Συνέχεια συνάρτησης

Αναπτύσσονται τα θέματα της παραγράφου 1.8 του σχολικού βιβλίου. Δεν περιλαμβάνεται το Θεώρημα του Bolzano και το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, τα οποία είναι στην ενότητα 8.

Σελίδες: 13.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας και βίντεο με λυμένες ασκήσεις, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 7α, 7β, 7γ, 7δ, 7ε)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8.  Θεώρημα του Bolzano.

Θεώρημα Bolzano

Αναπτύσσονται το Θεώρημα του Bolzano και το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών της παραγράφου 1.8 του σχολικού βιβλίου και αναλύεται ο τρόπος αντιμετώπισης των ασκήσεων, που στηρίζονται στο Θεώρημα του Bolzano.

Σελίδες: 12.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας και βίντεο με λυμένες ασκήσεις, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 8α, 8β, 8γ)

Η άσκηση 2 στην κατηγορία 5α είναι εκτός ύλης.

Οι ασκήσεις 18, 19, 20 της κατηγορίας 8α είναι εκτός ύλης.

Οι ασκήσεις 3 και 15 της κατηγορίας 8β είναι εκτός ύλης.

Οι ασκήσεις 10, 13 και 14 της κατηγορίας 8γ είναι εκτός ύλης.

Παράκληση, ΟΧΙ greeklish στα σχόλιά σας !

 1. Λυμένες ασκήσεις στα βασικά των συναρτήσεων
 2. Λυμένες ασκήσεις στα βασικά των συναρτήσεων

Σύνολο ασκήσεων: 40.

Κατηγορίες: 2.

Σύνολο σελίδων: 44.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

Βίντεο θεωρίας - μεθοδολογίας και λυμένων ασκήσεων θα βρεις πατώντας εδώ.

Όριο συνέχεια συνάρτησης λυμένες ασκήσεις

Πατώντας το, αποθηκεύεις το φυλλάδιο.

Πατώντας το, βλέπεις το εξώφυλλο του φυλλαδίου.

 1. Λυμένες ασκήσεις σε όρια μηδέν διά μηδέν
 2. Λυμένες ασκήσεις σε όρια μηδέν διά μηδέν
 3. Λυμένες ασκήσεις σε όρια μηδέν διά μηδέν
 4. Λυμένες ασκήσεις σε όρια μηδέν διά μηδέν
 5. Λυμένες ασκήσεις σε όρια μηδέν διά μηδέν

Σύνολο ασκήσεων: 80.

Κατηγορίες: 5.

Σύνολο σελίδων: 45.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

 1. Λυμένες ασκήσεις στα όρια στο άπειρο
 2. Λυμένες ασκήσεις στα όρια στο άπειρο
 3. Λυμένες ασκήσεις στα όρια στο άπειρο
 4. Λυμένες ασκήσεις στα όρια στο άπειρο
 5. Λυμένες ασκήσεις στα όρια στο άπειρο

Σύνολο ασκήσεων: 20.   Κατηγορίες: 1.   Σύνολο σελίδων: 12.

Για ν' αποθηκεύσεις το αρχείο, πάτησε στο πράσινο εικονίδιο δεξιά.

Σύνολο ασκήσεων: 25.

Κατηγορίες: 5.

Σύνολο σελίδων: 15.

Για ν' αποθηκεύσεις το αρχείο, πάτησε στο πράσινο εικονίδιο δεξιά.

 1. Θεωρητικές λυμένες ασκήσεις στα όρια μηδέν διά μηδέν
 2. Θεωρητικές λυμένες ασκήσεις στα όρια μηδέν διά μηδέν
 3. Θεωρητικές λυμένες ασκήσεις στα όρια μηδέν διά μηδέν
 4. Θεωρητικές λυμένες ασκήσεις στα όρια μηδέν διά μηδέν
 5. Θεωρητικές λυμένες ασκήσεις στα όρια αριθμός διά μηδέν
 6. Θεωρητικές λυμένες ασκήσεις στα όρια στο άπειρο

Σύνολο ασκήσεων: 105.

Κατηγορίες: 6.

Σύνολο σελίδων: 74.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

 1. Λυμένες ασκήσεις στην συνέχεια συνάρτησης
 2. Λυμένες ασκήσεις στην συνέχεια συνάρτησης
 3. Λυμένες ασκήσεις στην συνέχεια συνάρτησης
 4. Λυμένες ασκήσεις στην συνέχεια συνάρτησης
 5. Λυμένες ασκήσεις στην συνέχεια συνάρτησης

Σύνολο ασκήσεων: 65.

Κατηγορίες: 5.

Σύνολο σελίδων: 70.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

 1. Λυμένες ασκήσεις στο θεώρημα Bolzano
 2. Λυμένες ασκήσεις στο θεώρημα Bolzano
 3. Λυμένες ασκήσεις στο θεώρημα Bolzano

Σύνολο ασκήσεων: 55.

Κατηγορίες: 3.

Σύνολο σελίδων: 66.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

Επεξήγηση εικονιδίων